6 yoshida - dadam hamma narsani bilar edi.
10 yoshida - dadam ko`p narsani bilar edi.
15 yoshida - dadam bilgan narsani men ham bilar edim.
20 yoshida - to`g`risi, dadam deyarli hech narsani bilmas edi.
30 yoshida - bir marta dadamning fikrini so`rab ko`rsam yomon bo`ldi.
40 yoshida - nima bo`lganda ham dadam ko`p narsalarni bilar edi.
50 yoshida - dadam hamma narsani bilar edi.
60 yoshida - eh, dadam hayot bo`lganlarida edi,hamma narsani maslahatlashib qilgan bo`lardim.