Farzandga mehr qo`yish, ularning qornini to`q, ustini but qilish o`z yo`li bilan,lekin bolalarimizni yoshlik chog`idan boshlabmilliy tarbiya,axloq-odob, yuksak ma`naviyat asosida voyaga yetkazish biz uchun doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan.

Islom Karimov, O`zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti

Odobli bilimdon va aqlli, mehnatsevar, imon-e`tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng kata boyligidir. Sog`lom, odobli, aqlli farzandlari bor inson chinakam boydir.

Islom Karimov, O`zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti

Har qaysi millatning o`ziga xos ma`naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, oilaning o`rni va ta`siri beqiyosdir. Chunki insinning eng sof va pokiza tuyg`ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlaribirnchi galda oila bag`rida shakllanadi.

Islom Karimov, O`zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti