2017 - 2018 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5, 6, 7, 8, 9 va 10 sinflari uchun barcha fanlardan nazorat imtihoni bo'yicha materiallar va metodik tavsiyalar.
(Barcha biletlar PDF formatida)

5-sinf imtihon biletlari.pdf
6-sinf imtihon biletlari.pdf
7-sinf imtihon biletlari.pdf
8-sinf imtihon biletlari.pdf
9-sinf imtihon biletlari.pdf
10-sinf imtihon biletlari.pdf